top of page

Ik vind dat mijn werk gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Jullie vertrouwen mij de opdracht toe omdat we een klik hebben en als ik de opdracht aanneem is dit van mijn kant ook zo. Toch moet ik helaas de volgende algemene voorwaarden beschrijven voor het geval er iets mis gaat.

Wanneer een geplande afspraak voor bruidsfotografie wordt geannuleerd, reken ik de volgende kosten:
 

Bij annulering binnen 60 dagen van de huwelijksdag reken ik 100% van het overeengekomen tarief. (Deze voorwaarde vervalt uitsluitend als de fotograaf op de afgesproken datum een andere reportage kan boeken)


Bij annulering meer dan 60 dagen van de huwelijksdag reken ik 25% van het overeengekomen tarief.


Bij portret- of bedrijfsfotografie kan met een gegronde reden de afspraak in onderling overleg verzet worden. Eventuele studiohuur wordt altijd doorberekend.
Het auteursrecht op alle foto’s blijft altijd in handen van de fotograaf. Mijntje Wijzenbeek Fotografie heeft te allen tijde de vrijheid om de foto’s te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Model krijgt alle foto’s rechtenvrij, commercieel gebruik van de foto’s gebeurt alleen in overleg met fotograaf. Gepubliceerde foto’s mogen nooit bewerkt worden. Indien foto’s online gebruikt worden, graag een naamsvermelding van Mijntje Wijzenbeek Fotografie erbij.


Betaling
Bruidsfotografie : 25% van het totaalbedrag binnen 14 dagen bij de opdracht + 75% van het totaalbedrag binnen 14 dagen na de bruiloft.
Particulieren overige fotografie: 100% na de shoot.
Bedrijven: binnen 14 dagen na factuurdatum
Je ontvangt van mij een digitale factuur, welke je via Internetbankieren kunt voldoen. Voor bruidsfotografie geldt de betalingstermijn zoals afgesproken in de ‘overeenkomst bruidsfotografie’. Voor overige particuliere fotografie geldt, dat alle digitaal bewerkte foto’s toegezonden worden zodra de factuur is voldaan.

Algemene voorwaarden
1. Met het aangaan van de overeenkomst tot het maken van een (huwelijks)reportage geeft de fotograaf u de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zij en de op opdracht binnen de grenzen van zijn beroepsplicht uit te voeren.
2. Het aantal foto’s per onderdeel wordt gekozen door de fotograaf, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk anders wenst.
3. De fotograaf verbindt zich de gevraagde opnamen als professioneel werk te (laten) maken, bewerken en af te leveren. Hij is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen, ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht en/of door de in textiel gebruikte kleurstoffen.
4. Het auteursrecht blijft berusten bij de fotograaf.
5. Bij het vastleggen van de datum betaalt de opdrachtgever altijd een aanbetaling. Deze
aanbetaling mag bij het afnemen van betalen van de gemaakte reportage – en alleen
in dat geval – in mindering worden gebracht op de kosten van de reportage.
6. Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige
fotografie. Zou een technische falen de gehele reportage zelf betreffen, dan worden de materiële en immateriële schade van de kant forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan het tweevoud van de aanbetaling.
7. Als de fotograaf door overmacht niet in staat is om de opdracht uit te voeren –en alleen in dat geval – wordt het volledige bedrag terugbetaald. In eerste instantie zal de fotograaf te alle tijden als eerste zorg proberen te dragen voor een gelijkwaardige vervanging.
8. Wanneer opdrachtgeverde overeenkomst om welke reden dan ook opzegt, volgt geen restitutie van de aanbetaling. Bij annulering van de overeenkomst binnen 60 dagen voor de (huwelijks)datum is de opdrachtgever het volle bedrag van de opdracht verschuldigd. Deze voorwaarde vervalt uitsluitend als de fotograaf op de afgesproken datum een andere reportage kan boeken.
9. Bij het gebruik van door de fotograaf gemaakte foto’s op bv social media is het te alle tijden verplicht de foto’s met het watermerk van de fotograaf te gebruiken. Foto’s met het watermerk mogen niet bewerkt worden.
10. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld entreeprijzen voor binnen en/of buitenlocaties, zijn niet inbegrepen in het afgesproken tarief. Deze bijkomende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
11. De fotograaf kan foto’s uit de reportage gebruiken voor zijn eigen show-albums en/of reclamedoeleinden tenzij bruidspaar uitdrukkelijk anders verzoekt.
12. Bij herdrukken van een foto-album is kleurgelijkheid niet gegarandeerd. Kleurafwijkingen zijn de fotograaf dan ook niet aan te rekenen.
13. Bij de pakketten horen alle bewerkte fotobestanden. Deze zullen in hoge resolutie als jpeg formaat via een USB stick en/of Wetransfer worden toegestuurd. De RAW bestanden zullen eigendom van de fotograaf blijven.

bottom of page